, nadzorowany obszar przez poszczególnych PPIS województwa śląskiego  

Obszary nadzorowane przez
Państwowych Powiatowych
Inspektorów Sanitarnych
województwa śląskiego

PSSE Bielsko Biała
e:mail: psse.bielskobiała@pis.gov.pl
Bielsko Biała, ul. Broniewskiego 21
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Bytom
e:mail: psse.bytom@pis.gov.pl
Bytom, ul. Moniuszki 25
raport za 2010
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Cieszyn
e:mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl
Cieszyn, ul. Liburnia 2
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Chorzów
e:mail: psse.chorzow@pis.gov.pl
Chorzów, ul. Kazimierza Wielkiego 6
raport za 2010
raport za 2011
raport za 2012
raport za 2013
raport za 2014
raport za 2015
raport za 2016
raport za 2017

 

PSSE Częstochowa
e:mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl
Częstochowa, ul. Jasnogórska 15a
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Dąbrowa Górnicza
e:mail: psse.dobrawagornicza@pis.gov.pl
Będzin, ul. Kościuszki 8
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Gliwice
e:mail: psse.gliwice@pis.gov.pl
Gliwice, ul. Banacha 4
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Jaworzno
e:mail: psse.jaworzno@pis.gov.pl
Jaworzno, ul. Pocztowa 7
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Katowice
e:mail: psse.katowice@pis.gov.pl
Katowice, ul. Barbary 17a
raport za 2010
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Kłobuck
e:mail: psse.klobuck@pis.gov.pl
Kłobuck, ul. Staszica 28
raport za 2010r,
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Lubliniec
e:mail: psse.lubliniec@pis.gov.pl
Lubliniec, ul. Dworcowa 17
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Myszków
e:mail: psse.myszkow@pis.gov.pl
Myszków ul. Pułaskiego 42
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Racibórz
e:mail: psse.raciborz@pis.gov.pl
Racibórz, ul. Batorego 8
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Rybnik
e:mail: psse.rybnik@pis.gov.pl
Rybnik, ul. Janiego 1
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Ruda Śląska
e:mail: psse.rudaslaska@pis.gov.pl
Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 9
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Wodzisław Śląski
e:mail: psse.wodzislawslaski@pis.gov.pl
Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 3
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Sosnowiec
e:mail: psse.sosnowiec@pis.gov.pl
Sosnowiec, ul. Pogotowia 1
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Tychy
e:mail: psse.tychy@pis.gov.pl
Tychy ul. Budowlanych 131
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Zawiercie
e:mail: psse.zawiercie@pis.gov.pl
Zawiercie ul. 11 Listopada 15
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.

 

PSSE Żywiec
e:mail: psse.zywiec@pis.gov.pl
Żywiec, ul. Krasińskiego 3
raport za 2010r.
raport za 2011r.
raport za 2012r.
raport za 2013r.
raport za 2014r.
raport za 2015r.
raport za 2016r.
raport za 2017r.