, nadzorowany obszar przez poszczególnych PPIS województwa śląskiego  

Niniejsza mapa prezentuje lokalizacje organów PIS na terenie województwa śląskiego, wraz z nadzorowanym obszarem. Przy zastosowaniu nawigacji mapy można dokładnie zidentyfikować dany budynek.

Po kliknięcie w obiekt, pojawi się link z odnośnikiek do danej Stacji oraz dostepnymi raportami do pobrania.

Obszary nadzorowane przez
Państwowych Powiatowych
Inspektorów Sanitarnych
województwa śląskiego

Raporty o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
są dostępne po kliknięciu w ikonę reprezentującą danego PPIS