Sekcja Higieny Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Niniejsza mapa prezentuje lokalizacje laboratoriów PIS na terenie województwa śląskiego, wraz z nadzorowanym obszarem. Przy zastosowaniu nawigacji mapy można dokładnie zidentyfikować dany budynek.

Po kliknięcie w obiekt, zostaną zaprezentowane podstawowy dane teleadresowe oraz zakres wykonywanych badań

 

Lokalizacja laboratoriów PIS badających próbki wody na terenie województwa śląskiego wraz z akredytowanym zakresem badań