Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Pracownicy
Oddziału Bezpieczeństwa Wody

Bogdan Czapla
Kierownik
telefon 32-351-23-51
napisz wiadomość

Remigiusz Nowakowski
starszy asystent
telefon 32-351-23-50
napisz wiadomość

Barbara Patro
starszy asystent
telefon 32-351-23-50
napisz wiadomość

Katarzyna Szary
asystent
telefon 32-351-23-50
napisz wiadomość

Justyna Paciej
starszy asystent
telefon 32-351-23-50
napisz wiadomość

wysłanie wiadomości wymaga posiadania klienta poczty elektornicznej oraz adresu "e-mail",
celem umożliwienia przesłania odpowiedzi.