Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli ne terenie województwa śląskiego w 2017 r.

woda przydatna do kąpieli woda przydatna do kąpieli  woda nieprzydatna do kąpieli woda nieprzydatna do kąpieli  woda niebadana woda niebadana