Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Sezon kąpieliskowy 2016 roku
został zakończony

woda przydatna do kąpieli woda przydatna do kąpieli  woda nieprzydatna do kąpieli woda nieprzydatna do kąpieli  woda niebadana woda niebadana