Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

LABORATORIUM BADANIA WODY
PSSE W ŻYWCU

laboratoriumLaboratorium badania próbek wody PSSE w Żywcu, jest zlokalizowane w budynku PSSE w Żywcu, przy ul. Krasińskiego 3.

Poza wykonanywaniem badań wody w ramach prowadzenia nadzoru bieżącego, wykonywane są badania, dla klienta zewnętrznego, na zlecenie. Wykonywane są badania:


Próbki wody do badań przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu, np.: osobistym/telefonicznym, od poniedziałku do wtorku od 8.00 do 11.00 (z uwzględnieniem specyfiki wykonania danego oznaczenia).


Tu można pobrać wzór zlecenia na badania do PSSE w Żywcu w następujących formatach:


Szczególowych informacji udzielają: