Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

LABORATORIUM BADANIA WODY
PSSE W BIELSKU BIAŁEJ

laboratoriumLaboratorium badania próbek wody PSSE w Bielsku Białej, jest zlokalizowane w budynku PSSE w Bielsku Białej, przy ul. Broniewskiego 21.

Poza wykonanywaniem badań wody w ramach prowadzenia nadzoru bieżącego, wykonywane są badania, w tym specjalistyczne dla klienta zewnętrznego, na zlecenie. Wykonywane są badania:


Próbki wody do badań przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu, np.: telefonicznym, od poniedziałku do środy od 8.00 do 13.00 (z uwzględnieniem specyfiki wykonania danego oznaczenia).


Tu można pobrać wzór zlecenia na badania do PSSE w Bielsku Białej w następujących formatach:


Na zleceniu proszę podać formę płatności (gotówka/przelew).


Szczególowych informacji udzielają:

Próbki są również pobierane przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska PSSE w Bielsku Białej tel. 33-816-00-12 wewn.45.
kontakt z zespołem zajmującym się monitoringiem jakości wody
Terminy pobrania próbek wody, proszę uzgadniać telefonicznie.Z terenu powiatu cieszyńskiego próbki wody mogą pobrać pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska PSSE w Cieszynie tel. 33-479-70-10 wewn. 27
kontakt z zespołem zajmującym się monitoringiem jakości wody
Terminy pobrania próbek wody, proszę uzgadniać telefonicznie.