Sekcja Higieny Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

LABORATORIUM BADANIA WODY
PSSE W ZAWIERCIU

laboratoriumLaboratorium badania próbek wody PSSE w Zawierciu, jest zlokalizowane w budynku PSSE w Zawierciu, przy ul. 11-go Listopada 15.

Poza wykonanywaniem badań wody w ramach prowadzenia nadzoru bieżącego, wykonywane są badania, dla klienta zewnętrznego, na zlecenie. Wykonywane są badania:


Próbki wody do badań przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu, np.: osobistym/telefonicznym, od poniedziałku do środy od 7.30 do 12.00 (z uwzględnieniem specyfiki wykonania danego oznaczenia).


Tu można pobrać wzór zlecenia na badania do PSSE w Zawierciu w następujących formatach:


Szczególowych informacji udzielają: