Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

LABORATORIUM BADANIA WODY
PSSE W RYBNIKULaboratorium badania próbek wody PSSE w Rybniku, jest zlokalizowane w budynku PSSE w Rybniku, przy ul. kpt Lepolda Janiego 1.

Poza wykonanywaniem badań wody w ramach prowadzenia nadzoru bieżącego, wykonywane są badania, w tym specjalistyczne dla klienta zewnętrznego, na zlecenie. Wykonywane są badania:


Próbki do badań fizykochemicznych są przyjmowane od poniedziałku do czwartku od godz.7:30 do godz. 12:00
Próbki do badań mikrobiologicznych lub fizykochemicznych i mikrobiologicznych są przyjmowane od poniedziałku do środy od godz.7:30 do godz. 12:00
Próbki do badań w kierunku bakterii Legionella są przyjmowane w czwartki i piątki od godz.7:30 do godz. 12:00.


Tu można pobrać wzór zlecenia na badania do PSSE w Rybniku w następujących formatach:


Na zleceniu proszę podać formę płatności (gotówka/przelew).


Szczególowych informacji udzielają:

Próbki są również pobierane przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska PSSE w Rybniku
tel. 32-422-33-12;32-422-40-09; 32-422-37-47; 32-423-05-24.
kontakt z zespołem zajmującym się monitoringiem jakości wody
Terminy pobrania próbek wody, proszę uzgadniać telefonicznie.Z terenu powiatu wodzisławskiego i miasta Jastrzębie Zdrój próbki wody mogą pobrać pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska PSSE w Wodzisławiu Śląskim
tel. 32-456-38-10
kontakt z zespołem zajmującym się monitoringiem jakości wody
Terminy pobrania próbek wody, proszę uzgadniać telefonicznie.


Z terenu powiatu raciborskiego próbki wody mogą pobrać pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska PSSE w Raciborzu
tel. 32-459-41-46
kontakt z zespołem zajmującym się monitoringiem jakości wody
Terminy pobrania próbek wody, proszę uzgadniać telefonicznie. Terminy pobrania próbek wody, proszę uzgadniać telefonicznie.