Sekcja Higieny Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

LABORATORIUM BADANIA WODY
PSSE W GLIWICACH
Z SIEDZIBĄ W ZABRZULaboratorium badania próbek wody PSSE w Gliwicach, z siedzibą w Zabrzu jest zlokalizowane w budynku PSSE Gliwicach - z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 64.

Poza wykonanywaniem badań wody w ramach prowadzenia nadzoru bieżącego, wykonywane są badania, w tym specjalistyczne dla klienta zewnętrznego, na zlecenie. Wykonywane są badania:


Próbki wody do badań przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu, np.: telefonicznym, od poniedziałku do środy od 8.00 do 12.00 (do godz. 10.00 w siedzibie PPIS w Gliwicach (z uwzględnieniem specyfiki wykonania danego oznaczenia).
Butelki do poboru próbek wody wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (również w siedzibie PPIS w Gliwicach, przy ul. Banacha 4)


TU można pobrać wzór zlecenia na badania do PSSE w Gliwicach w następujących formatach:


Na zleceniu proszę podać formę płatności (gotówka/przelew).


Szczególowych informacji udzielają:

Próbki są również pobierane przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska tel. 32-338-05-27.
kontakt z zespołem zajmującym się monitoringiem jakości wody
Terminy pobrania próbek wody, proszę uzgadniać telefonicznie.