Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

LABORATORIUM BADANIA WODY
PSSE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIEW siedzibie PPIS w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki 58 w Będzinie mieści się laboratorium fizykochemicznych badań próbek wody

laboratorium


Natomiast w Dąbrowie Górniczej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. Szymona Starkiewicza przy ul. Szpitalnej 13, mieści się laboratorium mikrobiologiczne badań wody

Poza wykonanywaniem badań wody w ramach prowadzenia nadzoru bieżącego, wykonywane są badania, w tym specjalistyczne dla klienta zewnętrznego, na zlecenie. Wykonywane są badania:


Próbki wody do badań fizykochemicznych przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu, np.: telefonicznym, od poniedziałku do środy od 7.00 do 12.00 (z uwzględnieniem specyfiki wykonania danego oznaczenia).
Butelki do poboru próbek wody wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00
Próbki wody do badań mikrobiologicznych przyjmowane są od poniedziałku do środy w godzinach od 11.15 do 12.15.
Woreczki sterylne do poboru próbek wody wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.


Tu można pobrać wzór zlecenia na badania fizykochemiczne w laboratorium do PSSE w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Będzinie w następujących formatach:


Tu można pobrać wzór zlecenia na badania mikrobiologiczne w laboratorium w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szpitalnej 13 w następujących formatach:

Na zleceniu proszę podać formę płatności (gotówka/przelew).


Szczególowych informacji udzielają:

Próbki są również pobierane przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska tel. 32-267-36-57.
kontakt z zespołem zajmującym się monitoringiem jakości wody
Terminy pobrania próbek wody, proszę uzgadniać telefonicznie.