Sekcja Higieny Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

LABORATORIUM BADANIA WODY
PSSE W TYCHACHLaboratorium badania próbek wody PSSE w Tychach, jest zlokalizowane w budynku PSSE w Tychach, przy ul. Budowlanych 131.

Poza wykonanywaniem badań wody w ramach prowadzenia nadzoru bieżącego, wykonywane są badania, w tym specjalistyczne dla klienta zewnętrznego, na zlecenie. Wykonywane są badania:


Próbki wody do badań przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu, np.: telefonicznym, od poniedziałku do piątku od 7.30 do 12.00 (z uwzględnieniem specyfiki wykonania danego oznaczenia).


Tu można pobrać wzór zlecenia na badania do PSSE w Tychach w następujących formatach:


Na zleceniu proszę podać formę płatności (gotówka/przelew).


Szczególowych informacji udzielają:

Próbki są również pobierane przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska tel. 32-327-10-11 wewn 210.
kontakt z zespołem zajmującym się monitoringiem jakości wody
Terminy pobrania próbek wody, proszę uzgadniać telefonicznie.