Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

LABORATORIUM BADANIA WODY
PSSE W CZĘSTOCHOWIELaboratorium badania próbek wody PSSE w Częstochowie, jest zlokalizowane w budynku PSSE w Częstochowie, przy ul. Jasnogórkiej 15a.

Poza wykonanywaniem badań wody w ramach prowadzenia nadzoru bieżącego, wykonywane są badania, w tym specjalistyczne dla klienta zewnętrznego, na zlecenie. Wykonywane są badania:


Próbki wody do badań przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu, np.: telefonicznym, od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 12.00 (z uwzględnieniem specyfiki wykonania danego oznaczenia).
Numer tel 34-344-99-18.

Punkt przyjowania próbek znajduje sie w siedzibie PSSE w Częstochowie, przy ul. Jasnogórskiej 15a


TU można pobrać wzór zlecenia na badania do PSSE w Częstochowie w następujących formatach:


Na zleceniu proszę podać formę płatności (gotówka/przelew).


Szczególowych informacji udzielają:

Próbki są również pobierane przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska tel. 34-344-99-56.
kontakt z zespołem zajmującym się monitoringiem jakości wody
Terminy pobrania próbek wody, proszę uzgadniać telefonicznie.