Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

OZON


Bezbarwny gaz; dobrze rozpuszczający się w wodzie; bardzo reaktywny, a jednocześnie nietrwały; silny utleniacz i dezynfektant (niszczy bakterie Escherichia coli od 600 do 3000 razy szybciej niż chlor wolny); w wodzie ulega rozpadowi. Zastosowanie ozonu do dezynfekcji wody jest celowe w przypadku, gdy zawodzi chlorowanie z powodu tworzenia chlorowych pochodnych związków organicznych lub nadających wodzie smak i zapach. Działanie bakteriobójcze ozonu oparte jest na zwiększeniu przepuszczalności błony komórkowej na skutek ozonolizy nienasyconych kwasów tłuszczowych lipidów. Ozon skuteczniej niż chlor niszczy również wirusy. Jedynie rotawirusy są skuteczniej dezaktywowane przez chlor i dwutlenek chloru.

Najwyższe dopuszczalne stężenie ozonu w wodzie do spożycia wynosi – 0,05 [mg/l].