Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

CHLOR


Żółtozielony gaz;bardzo aktywny chemicznie; utleniacz; występuje w skorupie ziemskiej, wodzie morskiej, organizmach żywych; u człowieka o masie 70kg występuje w ilości ok 95g; wykorzystywany głównie do dezynfekcji.Stosowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa nie stwarza zagrożenia. U ludzi i zwierząt narażonych na działanie chloru zawartego w wodzie do picia nie obserwowano żadnych specyficznych, niepożądanych skutków.

Najwyższe dopuszczalne stężenie chloru w wodzie do spożycia wynosi – 0,3 [mg/l].
Czy istnieje alternatywa dla stosowania chloru ?

W zaawansowanym systemie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, do dziś, żaden inny środek nie okazał sie jednocześnie tak skuteczny i bezpieczny dla zdrowia jak chlor. Współczesne zaawansowane metody uzdatniania wody, umożliwiają poprzez jej oczyszczenie w pierwszej kolejności, stosować minimalne dawki chloru. 
Mimo, iż w uzdatnionej wodzie podawanej do rurociągów ze stacji uzdatniania wody, ilość substancji mogących reagować z chlorem jest ograniczana w maksymalny sposób, tak by nie powsławały UBOCZNE PRODUKTY DEZYNFEKCJI, to jednak wodę trzeba zabezpieczyć przed ewentualnym wtórnym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, na czas jej transportu. Woda rurociągami jest tranportowana nawet 70 km od miejsca jej ujmowania i uzdatniania i, do naszego kranu może płynąć nawet 48 godzin.  
Zjawisko smaku chloru

 Stosowanie nowowczesnych technologii uzdatniania wody, pozwala zmniejszyć ilość substancji, z którymi może reagować chlor. To właśnie produkty tych reakcji mają wpływ na smak wody. Jeżeli "wyczuwalny smak" chloru jest zbyt intensywny, należy skontaktować sie z przędsiębiorstwem odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody lub z miejscowo własciwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym